Cổng thanh toán qua thẻ cào tạm thời ngưng hoạt động trong thời gian dài vì nhà mạng đã ngưng cung cấp cổng xác thực.
Vui lòng dùng cách thanh toán khác.